Entries by admin

טיפים לבניית בית חדש – אדרכלות

תכנון בניית בית – לפני קניית מגרש בדקו ברשויות נתונים על המגרש ע"י טופס מידע תכנוני ובמידת הצורך פגישה עם מהנדס הרישוי להסברים. יש לבדוק זכויות בניה עיקריות ומשניות על מנת להבין את גודל הבית שניתן לבנות, כיווני אויר, ודרישות העירייה מהרחוב/ שכונה הכוללות את המגרש כגון מס' קומות, חומרי גמר (לחזות אחידה) סוג הבניה, […]